Nasze usługi w zakresie komunikacji i zabezpieczenia ruchu kolejowego

 • Dostawa i montaż elementów przewodów światłowodowych
 • Planowanie i wykonawstwo telekomunikacyjnych technik zabezpieczenia i kierowania oraz sieci informatycznych
 • Instalacja systemów przywoławczych i interkomów
 • Dostawa, instalacja i uruchomienie systemów nadzoru wideo
 • Instalacja systemów oświetlenia zewnętrznego
 • Montaż instalacji elektrycznych
 • Dostawa i montaż systemów mocowania kabli
 • Układanie kabli
 • Przygotowanie protokołów pomiarowych i dokumentacji
 • Budowa grodzi przeciwpożarowych
 • Usługi projektowe

Ponadto oferujemy:

 • Prace projektowe
 • Usługi nadzoru budowlanego
 • Usługi geodezyjne