Nasze osoby kontaktowe

Prezes Zarządu

Martin Thomas
Prezes Zarządu
tel.: 0049 30 - 81 87 00 - 100

Prezes Zarządu

Roland Müller

Prezes Zarządu

tel.: 0049 30 - 81 87 00 - 100

 

Sprawy techniczne

Clemens Strangfeld
Dyrektor ds. technicznych / Prokurent

tel.: 0049 30 - 81 87 00 - 102

kierownictwo działu handlowego

Tobias Papenbrock
Kierownik działu handlowego / Prokurent

tel.: 0049 30 - 81 87 00 - 102

Dział centralnego zarządzania projektami i zleceniami

Jens Riebe
Kierownik do spraw centralnego zarządzania projektami i zleceniami / Prokurent
tel.: 0049 30 - 81 87 00 - 100

Dział budowy torów

Alexander Soujon
Kierownik działu budowy torów
tel.: 0049 30 - 81 87 00 - 100

Dział inżynierii robót ziemnych

Frank Wittki
Kierownik działu inżynierii robót ziemnych
tel.: 0049 30 - 81 87 00 - 100

Dział sterowania ruchem kolejowym i elektrotechniki (KET)

Udo Giersch
Kierownik działu sterowania ruchem klejowym i elektrotechniki
tel.: 0049 30 - 81 87 00 - 100

Dział budownictwa inżynieryjnego

Christoph Bergmann
Kierownik działu budownictwa inżynieryjnego
tel.: 0049 30 - 81 87 00 - 100

dział zakupów

Kurt-Jürgen Brix
Kierownik działu zakupów
tel.: 0049 30 - 81 87 00 - 100

Dział kosztorysowania

Roland Baumgarten
Kierownik działu kosztorysowania
tel.: 0049 30 - 81 87 00 - 100

Dział wynajmu

Roland Trenka
Kierownik działu wynajmu
tel.: 0049 30 - 81 87 00 - 100