Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest integralną częścią filozofii firmy BUG Verkehrsbau AG. Dotyczy wszystkich klientów, dostawców oraz pracowników i obowiązuje we wszystkich obszarach i procesach roboczych.

Nasze strony internetowe nie przechwytują żadnego rodzaju danych osobistych (typu imię i nazwisko, adresy, numery telefonów lub adresy mailowe), chyba że zostaną nam przez Państwa dobrowolnie udostępnione (np. poprzez złożenie zapytania za pośrednictwem naszej witryny). W tym przypadku wykluczamy przekazywanie danych osobom trzecim. Zgodnie z przepisami prawnymi nasz dostawca usług internetowych (1&1) rejestruje tymczasowo każde odwiedziny naszej strony internetowej w pliku protokołu.

Bez udziału naszego ani Państwa 1&1 przechowuje następujące pliki do czasu ich automatycznego usunięcia:

  • Wszystkie uruchomienia plików za pośrednictwem przeglądarek, w tym wyszukiwarek oraz programów typu bot.
  • Czas przesłania e-maili za pośrednictwem naszego serwera (np. poprzez użycie formularzy).
  • Wszystkie czynności podejmowane poprzez dostęp za pośrednictwem protokołu FTP są na bieżąco zapisywane. To samo dotyczy protokołu SFTP.

Uwaga: na podstawie wytycznych o ochronie danych o charakterze personalnym adresy IP odwiedzających stają się anonimowe po upływie danego tygodnia kalendarzowego (poprzez usunięcie ostatniego oktetu). Ponadto wszystkie dane protokołu są usuwane po upływie 8 tygodni od ich zapisu.

Aby zasięgnąć dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z naszych dostawcą 1&1.

Stosowany przez nas system zarządzania treścią (Content Management System) – Typo 3 – korzysta z tzw. pliku cookie. Służy on wyłącznie do zapisywania informacji rejestracyjnych, by uzyskać dostęp do chronionych obszarów naszej strony internetowej. Plik ten jest automatycznie kasowany wraz z zamknięciem Państwa przeglądarki. Plik cookie nie służy do pobierania jakichkolwiek danych. Mogą Państwo odmówić akceptacji cookies za pośrednictwem ustawień Państwa przeglądarki, co nie oznacza ograniczeń podczas przeglądania dostępnego publicznie obszaru naszej strony.

W każdym momencie mają Państwo prawo do zasięgnięcia informacji na temat zapisu Państwa danych, ich pochodzenia oraz celu ich przetwarzania. Prosimy o składanie tego rodzaju żądań w formie pisemnej, na drodze mailowej lub poprzez użycie naszego formularza kontaktowego.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych może w każdym momencie ulec zmianie, w szczególności mając na względzie Federalną Ustawę o Ochronie Danych Osobowych (BDSG), Niemieckie Prawo Mediale (TMG) oraz / lub inne obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Zawsze obowiązuje wersja ważna w momencie Państwa odwiedzin na stronie.

Treści publikowane na naszych stronach internetowych są dokładnie sprawdzane oraz sporządzane zgodnie z najlepszą wiedzą.  Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność, aktualność ani jakość umieszczanych informacji. W zupełności wykluczamy roszczenia z tytułu odpowiedzialności pod adresem BUG Verkehrsbau AG o charakterze materialnym tudzież ideowym.

Gdyby poszczególne części lub pojedyncze sformułowania niniejszego tekst miały nie odpowiadać, już nie odpowiadać lub nie do końca odpowiadać obowiązującemu stanowi prawnemu, ważność oraz treść pozostałych części dokumentu pozostaje nienaruszona.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji także pod podanymi wyżej adresami.

październik 2013