Referencje w zakresie telekomunikacji i urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego

Elektryfikacja Reichenbach - Hof

Zleceniodawca: DB ProjektBau GmbH
Kwota zamówienia: ca. 1,3 mln. EUR
Okres wykonania usługi: 03/2012 -

 • przygotowanie terenu budowy w celu zmniejszenia nachylenia
 • dostawa, układanie i montaż światłowodów, kabli telekomunikacyjnych i systemów kabli 50 Hz
 • zainstalowanie urządzeń ogrzewania rozjazdu, instalacji i oświetlenia toru

Światłowody - układanie kabli Stelle - Lüneburg

Zleceniodawca: DB ProjektBau GmbH
Kwota zamówienia: ca. 667 tys. EUR
Okres wykonania usługi: 02/2012 - 04/2013

 • dostawa, układanie i montaż kabli światłowodowych instalacja techniką FIST
 • budowa połączenia kablowego
 • przeprowadzenie pomiarów końcowych

Autostrada A12 Berlin - Frankfurt nad Odrą

Zleceniodawca: VALCOM Service GmbH
Kwota zamówienia: 280 tys. EUR
Okres wykonania usługi: 11/2011 - 2012

 • Tymczasowe i ostateczne układanie kabla podziemnego i kabli trasowych przy autostradzie A12 pomiędzy Spreeau i Fürstenwalde podczas jej rozbudowy

Różne prace budowlane związane ze zintegrowaną strukturą komunikacyjną Region Wschód i Południowy-Wschód

Zleceniodawca: Deutsche Bahn AG
Kwota zamówienia: ok. 4,2 mln. EUR
Okres wykonania usługi: 04/2011 - 12/2014

 • budowa 9 odcinków światłowodowych - okablowanie, układanie kabla światłowodowego
 • zakończenia przewodów w technice FIST, w tym łączki złączeniowe lub przejściówki, jak również usługi pomiarowe
 • instalacje koryt kablowych, przepusty

LCS Frankfurter Allee

Zleceniodawca: Deutsche Bahn AG
Kwota zamówienia: 1,75 mln. EUR
Okres wykonanie usługi: 10/2010 do chwili obecnej

 • Układanie kabli, montaż połączeń, pomiar końcowy kabli: SRK, telekomunikacja, system zasilania awaryjnego, sieć trakcyjna, kable sterujące, inżynieria transmisji, system sygnalizacji antywłamaniowej, system przeciwpożarowy, MAS 90, DIKOS, HICOM

Rozbudowa odcinka Berlin - Cottbus

Zleceniodawca: Deutsche Bahn AG
Kwota zamówienia: 3,5 mln. EUR
Okres wykonania usługi: 05/2010 – 11/2011

 • Opracowanie planu tymczasowego i ostatecznego stanu odcinka
 • Dostawa i ułożenie systemów kabli światłowodowych i telekomunikacyjnych, MAS 90, detektory przegrzania kół i hamulców, betonowe budynki rozdzielni, drogi dojazdowe, prace planistyczne dla podwykonawców, inne roboty rozbiórkowe

ARGE Ostbahnhof

Zleceniodawca: DB Station & Service AG
Kwota zamówienia: ok. 9,7 mln. EUR
Okres wykonania usługi: 12/2009 – 07/2015

 • dostawa i montaż systemów oświetleniowych, nagłośnienie, modernizacja przejścia podziemnego
 • systemy wyświetlania Hellux, pas prowadzący dla niewidomych, renowacja warstw przeciwpożarowych, system video, renowacja nawierzchni i peronów

Autostrada A1 Bremen - Hamburg

Zleceniodawca: GA-Netztechnik GmbH
Kwota zamówienia: 2 mln. EUR
Okres wykonanie usługi: 09/2008 - 2013

 • Tymczasowe i ostateczne układanie kabla podziemnego i kabli trasowych przy autostradzie A1 pomiędzy Hamburgiem i Bremą podczas jej rozbudowy do autostrady 6-pasmowej

LCS Falkenhagener Kreuz

Zleceniodawca: Deutsche Bahn AG
Kwota zamówienia: ok. 4,9 mln. EUR
Okres wykonanie usługi: 01/2008 - 2012

 • Dostawa kabli, układanie, montaż połączeń i pomiar końcowy 500 km kabli: SRK, telekomunikacja, sieci trakcyjne, przewody sterujące

Przebudowa stacji kolei miejskiej Ostkreuz VP 3.1

Zleceniodawca: Deutsche Bahn AG
Kwota zamówienia: ok. 2 mln. EUR
Okres wykonania usługi: 09/2006 - 12/2009

 • Przygotowanie terenu budowy do modernizacji stacji kolei miejskiej Ostkreuz
 • Zmiana orientacji kabli stacji i trasowych, łącznie z wymaganymi złączami, jak również pomiary początkowe i końcowe

Układanie kabla światłowodowego na obwodnicy berlińskiej kolei miejskiej (S-Bahn)

Zleceniodawca: Deutsche Bahn AG und Alcatel-Lucent AG
Kwota zamówienia: ok. 3,5 mln. EUR
Okres wykonania usługi: 05/2006 - 12/2013

 • Układanie instalacji światłowodowych na odcinkach berlińskiej kolei miejskiej
 • Zakończenia przewodów w technice FIST, w tym łączki złączeniowe lub przejściówki, jak również usługi pomiarowe
 • Towarzyszące budowie roboty ziemne i usługi planistyczne