Referencje oddziału Prace ziemne Berlin

Przebudowa Ostkreuz VP 10.2

Zleceniodawca: DB Netz AG
Kwota zamówienia: 3 mln. EUR
Okres budowy: 02/2013 – 12/2015

 • usługi budowlane związane z układaniem kabli (kanały kablowe / szyby kablowe/ przepusty otwarte, zamknięte, w rurze stalowej lub jako rura pojedyncza), budowa w czasie zamknięć torowych
 • montaż fundamentów urządzeń sygnalizacyjnych jako prefabrykatów betonowych lub palowanych, łącznie z koniecznymi badaniami podłoża oraz badanie obecności i ewentualne usuwanie środków bojowych
 • przebudowa trakcji naziemnej

Magdeburg - Güterglück IKI, światłowody

Zleceniodawca: Deutsche Bahn AG
Kwota zamówienia: 1,1 mln. EUR
Okres budowy: 01/2013 – 12/2014

 • kładzenie kabli po ziemią, w tym budowa odcinka  15 km składającego się korytek kablowych, szybów kablowych oraz podwyższonych kanałów z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym, tworzenie przepustów i przygotowanie wstępne tras
Magdeburg - Güterglück IKI, światłowody

Stacja rozrządowa Seddin

Zleceniodawca: DB ProjektBau GmbH
Kwota zamówienia: 2,5 mln. EUR
Okres budowy: 07/2012 – 05/2015

 • kabel podziemny, kanał kablowy + przepusty w konstrukcji zamkniętej do DN 900 i otwartej jako pakiety rur w betonie do max. 20 rur DN 110
 • dostawa i montaż urządzeń transportujących stacji rozrządowej
 • budowa fundamentów oświetlenia toru i miejsc masztów oświetleniowych
Stacja rozrządowa Seddin
 
 

Elektryfikacja Reichenbach - Hof

Zleceniodawca: DB ProjektBau GmbH
Kwota zamówienia: 2,8 mln. EUR
Okres wykonania usługi: 03/2012 - 07/2013

 • przygotowanie terenu budowy w celu zmniejszenia nachylenia
 • dostawa, układanie i montaż światłowodów, kabli telekomunikacyjnych i systemów kabli 50 Hz
 • zainstalowanie urządzeń ogrzewania rozjazdu i instalacji oświetlenia toru

LCS Frankfurter Allee

Zleceniodawca: Deutsche Bahn AG
Kwota zamówienia: 8,5 mln. EUR
Okres wykonania usługi: 10/2010 – 04/2014

 • układanie kabla podziemnego, budowa trasy, budowa fundamentów urządzeń sygnałowych, przepusty, szyby kablowe, przebudowa torów i rozjazdów, maszty sygnałowe, specjalny system osadzania fundamentów BBL, grodzice, LST adaptacja istniejących instalacji, kątowe ściany oporowe

Malchin - Lalendorf IKI, światłowody

Zleceniodawca: Deutsche Bahn AG
Kwota zamówienia: 0,6 mln. EUR
Okres wykonania usługi: 10/2010 – 11/2011

 • Modernizacja, kalibracja i pomiar naprężenia 26 km istniejących instalacji rurowych
 • Wdmuchanie i położenie przewodów światłowodowych, połączenia przewodów światłowodowych, urządzenia końcowe FIST, prace pomiarowe
 • Prace ziemne, posadowienie betonowego budynku rozdzielni i szybów kablowych
 • Budowa linii korytkowej ok. 5 km

Dworzec Zeuthen oraz Storkower Straße

Zleceniodawca: Station und Service
Kwota zamówienia: 0,41 mln. EUR
Okres wykonania usługi: 08/2010 – 12/2010

 • Rozbiórka i budowa krawędzi peronu
 • System prowadzenia dla osób niewidomych
 • Prace brukarskie

wiadukt kolejowy Alt Stralau

Zleceniodawca: DB ProjektBau GmbH
Kwota zamówienia: 2,1 mln. EUR
Okres wykonania usługi: 07/2010 – 04/2014

 • kabel podziemny

LCS BINZ - Prora

Zleceniodawca: DB Netz AG
Kwota zamówienia: 2,1 mln. EUR
Okres wykonania usługi: 04/2010 – 03/2012

 • Usługi związane z podziemnym układaniem kabli, fundamenty urządzeń sygnałowych, przepusty, szyby kablowe, przebudowa rozjazdów, roboty nawierzchniowe, posadowienie słupów, urządzenia sieci trakcyjnej, budowa dróg, systemy sprężonego powietrza, stacja napełniania wody, zabezpieczenie budynku, telekomunikacja, SRK, system zasilania awaryjnego, 50 Hz, oświetlenie terenu torowiska i plantowanie

Stacja rozrządowa Mannheim

Zleceniodawca: FEW / Sona
Kwota zamówienia: 1,4 mln. EUR
Okres wykonania usługi: 11/2008 – 03/2012

(Kopie 17)

 • Montaż hamulca torowego dynamicznego EDG 93.200, stacja hydrauliczna spowalniaczy, spowalniacze typu TW-6F
 • Spawanie połączeń szynowych, logistyka
 • Układanie kabli podziemnych i budowa kanałów rurowych

Międzynarodowy Port Lotniczy Berlin-Brandenburg

Zleceniodawca: Elpro GmbH/Westmontage GmbH
Kwota zamówienia: 17,8 mln. EUR
Okres wykonania usługi: 02/2008 – 12/2012

 • Budowa wszystkich linii kablowych podziemnej sieci elektrycznej oraz sieci telekomunikacyjnych i informatycznych
 • Dostawa i instalacja ok. 550 szybów kablowych (studzienki) o wadze do 50 t
 • Układanie rur ochronnych kabli DN 110 / 160 w pakiecie od 1 do 64 rur - całkowita długość rur DN 110 około 330 km i 150 km DN 160

LCS Falkenhagener Kreuz 3.

Zleceniodawca: Deutsche Bahn AG
Kwota zamówienia: 7 mln. EUR
Okres wykonania usługi: 01/2008 – 06/2012

 • Usługi w zakresie układania kabli (kanały kablowe, szyby kablowe/przepusty w systemie otwartym i zamkniętym, w rurze ochronnej stalowej do DN 600 lub jako rura pojedyncza DN 110), przede wszystkim wykorzystując zamknięcia torowe w budowie odcinka Schönwalde-Golm
 • Przebudowa, budowa i likwidacja rożnych przejść kolejowych na całym obszarze odcinka
 • Montaż fundamentów sygnalizacji z prefabrykatów betonowych lub palowanych, łącznie z koniecznymi badaniami podłoża oraz badanie obecności i ewentualne usuwanie niewybuchów

Przebudowa dworca Erkner

Zleceniodawca: Echterhoff Bau /Kemmer GmbH
Kwota zamówienia: 1,8 mln. EUR
Okres wykonania usługi: 10/2007 – 12/2010

 • Montaż, konserwacja i demontaż tymczasowych systemów kabli
 • Budowa nowych kanałów kablowych oraz szybów kablowych
 • Montaż przepustów kabli w rurze ochronnej, rury stalowe do DN 600, maks. łączna długość do 60 m
 • Instalacja drenażu wzdłużnego do DN 600, na niektórych odcinkach w obszarze ochrony wody pitnej
 • Renowacja nawierzchni i krawędzi peronu