Referencje oddziału Zagranica

Linia 273: modernizacja peronu nr 2 na stacji Krzywin Gryfiński

Zleceniodawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Kwota zamówienia: 813 tys. PLN
Okres budowy: 08/2015 – 09/2015

 • Budowa peronu dwukrawędziowego o dł. 150 mb, ze ścianek peronowych typu „L2”, płyt peronowych krawędziowych, nawierzchnia peronu z kostki brukowej
 • Odwodnienie peronu
 • Montaż wiat peronowych typu „EURO” na peronie nr 1 i nr 2
 • Ustawienie na peronie elementów małej architektury (kosz na śmieci, tablica ogłoszeniowa z rozkładem jazdy, tablica informacyjna z nazwą przystanku)
 • Wykonanie ścianek oporowych z elementów prefabrykowanych na długości pochylni dojścia do peronu nr 1 i nr 2 wraz z niezbędnymi wygrodzeniami
 • Uzupełnienie tłuczniem podsypki torowej na długości przebudowywanego peronu
 • Wykonanie przejścia przez tor nr 1 i 2 z prefabryk. płyt przejazdowych typu CBP
 • Wykonanie nowego oświetlenia w miejscu modernizowanego peronu
Linia 273: modernizacja peronu nr 2 na stacji Krzywin Gryfiński
Linia 273: modernizacja peronu nr 2 na stacji Krzywin Gryfiński
Linia 273: modernizacja peronu nr 2 na stacji Krzywin Gryfiński

Modernizacja linii kolejowej Nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra

Zleceniodawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Kwota zamówienia: 18,9 Mio PLN
Okres budowy: 04/2015 – 10/2015

 • Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wykonawczej i powykonawczej
 • Opracowanie dokumentacji geodezyjnej oraz geodezyjnej inwentaryzacjipowykonawczej
 • Modernizacja nawierzchni torowej i podtorza na łącznej dł. 12,653 km
 • Wymiana rozjazdu zwyczajnego nr 14 (tor nr 2) na stacji Krzywin Gryfiński wraz z napędem elektyrcznym zwrotnicowym i zamknięciami nastawczymi oraz wymiana napędu elektrycznego zwrotnicowego w rozjeździe nr 15 (tor nr 1)
 • Wymiana nawierzchni drogowej na przejazdach oraz na przejściu dla podróżnych
 • Wymiana 17 konstrukcji wsporczych
 • Udrożnienie 13 przepustów, oczyszczenie i oprofilowanie wlotów i wylotów oraz rowów na dł. 30 m po stronie toru nr 1 i nr 2
 • Usunięcie kolizji pod i nadziemnych
 • Wymiana urządzeń ssp oraz zabudowa tarcz ostrzegawczych przejazdowych ToP w torze nr 1 i 2 na przejeździe
Modernizacja linii kolejowej Nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra
 
 

Wykonanie układu torowego w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania

Zleceniodawca: Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o.
Zakres zamówienia: 6,6 Mio PLN
Okres budowyy: 01/2015 – 10/2015

 • Roboty rozbiórkowe (tor, żeberko ochronne)
 • Roboty ziemne
 • Zabudowa włókniny i warstwy wznacniającej z niesortu oraz subwarstwy tłucznia, na długości wymiany torów i rozjazdów
 • Wbudowanie 5 nowych rozjazdów zwyczajnych
 • Budowa torów na długości  4 km
 • Balastowanie torów i rozjazdów tłuczniem
 • Mechaniczna regulacja torów i rozjazdów
 • Zabudowa kozła oporowego z zasypka ochronną na dł. 15 m, na zakończeniu żeberka ochronnego
 • Umocnienie skarp oraz dna rowu odwadniajacego płytami ażurowymi
 • Zabudowa osadników piasku
 • Prace geodezyjne i geotechniczne
 • Opracowanie dokumentacji powykonawczej
Wykonanie układu torowego w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania
Wykonanie układu torowego w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania
Wykonanie układu torowego w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania

linia nr 273, odcinek Dolna – Odra – Gryfino tor nr 1

Zleceniodawca: PKP Polski Linie Kolejowe S.A Warszawa
Zakres zamówienia: 64,7 Mio PLN
Okres budowy: 10/2013 – 12/2013

 • Całkowita wymiana nawierzchni kolejowej przy użyciu pociągu specjalistycznego PUN P95, rozbiórka i budowa toru
 • Przejazdy kolejowe i przepusty
 • Prace budowlane ziemne i kładzenie kabli pod ziemią, drenaż
 • Systemy oświetleniowe na przejazdach kolejowych
 • Automatyka kolejowa oraz wszystkie prace elektroenergetyczne
 • Prace przy linii elektrycznej napowietrznej (postawienie nowych masztów)
linia nr 273, odcinek Dolna – Odra – Gryfino tor nr 1
linia nr 273, odcinek Dolna – Odra – Gryfino tor nr 1