Nasze usługi w zakresie robót ziemnych i obiektów inżynieryjnych

 • Budowa kanałów kablowych, w tym kładzenie kabli
 • Budowa tras kanałów betonowych lub kanałów korytowych na palach
 • Budowa podstaw stanowisk urządzeń sygnalizacyjnych, stanowisk rozdzielni elektrycznych i telefonicznych z prefabrykatów betonowych
 • Budowa skrzyżowań kolejowych wszelkiego rodzaju
 • Remonty małych mostów i przepustów
 • Budowa systemów separatora oleju i smaru w tym systemy drenażowe (zbiorniki, hamulce szynowe)
 • Kładzenie instalacji nawadniającej i odwadniającej
 • Wykopy o różnej wielkości, w tym ich zabezpieczenie
 • Prace budowlane ziemne i podziemne (tamy, wykopy, prace planistyczne)
 • Budowa peronów
 • Remont wykopów kolejowych
 • Przeciski urządzeniem przyciskowym o średnicy180 mm
 • Przeciski w technice pneumatycznej dla rur stalowych do średnicy 1200
 • Przewierty kierunkowe do 180 DN
 • Prace rozbiórkowe
 • Budowa kanałów (AK3)